Kashuu Kiyomitsu – Broken Sword

“Kashuu Kiyomitsu – Broken Sword”

Fanart of Kashuu Kiyomitsu from Touken Ranbu PC Game

August 2015

on Deviantart too: [Link]

Fanart